Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία

Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία οικοδομήθηκε το 2004, στα θεμέλια του παλαιού παρεκκλησίου του Προφήτη.

 Η ανέγερση της εκκλησίας οφείλεται στους πιστούς Ερασμία Παπαχριστοφόρου-Γολίτη και του Ζήνωνα Βοσκαρίδη. Η μεν Ερασμία Παπαχριστοφόρου παραχώρησε μετά θάνατο, κατόπιν επιθυμίας της, ένα αξιοσέβαστο ποσό. Ο δε Ζήνωνας Βοσκαρίδης και η οικογένεια του, προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ανέγερση της εκκλησίας.

Το μικρό εκκλησάκι οικοδομήθηκε την δεκαετία του ’70 και βρίσκεται στην τοποθεσία «Μαϊδκιά». Αναγέρθηκε με έξοδα του μακαρίτη Χρίστου Γρηγορίου.. Πρόκειται για ένα μικρό μονόκλιτο εκλλησάκι.