Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μονιάτη, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης

Πρόεδρος

Διεύθυνση: Λεωφόρος Μονιάτη 56Α, 4747 Μονιάτης

Τηλέφωνα: 99 696536

Σάββας Δρουσιώτης

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Διεύθυνση: Γρίβα Διγενή 2 4747 Μονιάτης

Τηλέφωνα: 99 638612

Ανδρέας Λώρης

Μέλος

Διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου Γ΄15, 4747 Μονιάτης

Τηλέφωνα: 99 

Χριστάκης Μαρνέρος

Μέλος

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνα: 99 612848

Μελέτιος Σύννος

Μέλος

Διεύθυνση: Λεωφόρος Μονιάτη 88, 4747 Μονιάτης

Τηλέφωνα: 25 421275

Παρασκευάς Παπαδούρης

Μέλος

Διεύθυνση: Γρίβα Διγενή 4Β, 4747 Μονιάτης

Τηλέφωνα: 99 627771

Χριστάκης Χριστοδούλου

Μέλος

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνα: 99 679299

Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου

Ευτυχία Οδυσσέως

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου Γ΄19Β, 4747 Μονιάτης

Τηλέφωνα: 25434285

Στεφανής Στεφάνου

Εργατοτεχνίτης

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνα: 99446493

Χαράλαμπος Χαραλάμπου

Οδηγός Σκυβαλοφόρου

Διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου Γ΄19Β, 4747 Μονιάτης

Τηλέφωνα: 25434285

Τάσος Κλεοβούλου

Βοηθός Σκυβαλοφόρου

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνα: