Εκκλησία της Παναγίας Οδηγήτριας

Η εκκλησία της Παναγίας Οδηγήτριας βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Οικοδομήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, ειδικότερα στα 1929. Για την ανέγερση της εκκλησίας συνέβαλαν οι τότε επιτρόποι Μιχαήλ Κωνσταντής, Χαράλαμπος Ευγενιού, Κωστής Κοναρή και Μιχαήλ Βοσκός. Ο τελευταίος μάλιστα παραχώρησε τη γη, όπου θα ανεγερθεί η εκκλησία.

Την αποπεράτωση του έργου και μάλιστα αμισθί ανέλαβε ο μάστορας Δημήτρης Χαρικλής.

Ο Νίκος Χρίστου σημειώνει πως η ανέγερση της εκκλησίας σήμαινε και τον τερματισμό της ταλαιπωρίας των κατοίκων που υποχρεώνονταν να μεταβαίνουν στην δύσβατη κατά την εποχή περιοχή που βρίσκεται το μικρό εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.