Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Η εκκλησία του Αρχαγγέλου αναγέρθηκε στα 1717, όπως μαρτυρεί η επιγραφή που «βρίσκεται πάνω από το ανώφλι του εσωτερικού μέρους της κύριας εισόδου».

Συγκεκριμένα, στην επιγραφή αναγράφονται τα εξής:

Ο πάνσεπτος ναός του Ταξιάρχου Μιχαήλ ανοικοδομήθη το 1717 με έξοδα και πολύ πόθο από τον Σάββα και τη Μαρία. Ο μάστορας ήτο ο Χριστοφής.Αρχιτεκτονικά κατατάσσεται στον τύπο των μονόκλιτων εκκλησιών με αμφικλινή στέγη. Ο φυσικός φωτισμός της εκκλησίας είναι περιορισμένος, εφόσον δεν έχει καθόλου παράθυρα και μονάχα δυο πόρτες, μια στη βόρεια και μια στη νότια πλευρά της. Η τελευταία, σύμφωνα με την επιγραφή που βρίσκεται «στο εξωτερικό μέρος του ανωφλιού της» αποτελεί προσθήκη του 19ου αιώνα, σαφέστερα ανοίχθηκε στα 1857.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ κηρύχθηκε ως αρχαίο μνημείο και τελεί υπό την προστασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Στα 1991, το Τμήμα Αρχαιοτήτων προχώρησε στην επιδιόρθωση της στέγης και επιδιώκει τον εξωραϊσμό του προαυλίου της εκκλησίας. Συγκεκριμένα καταβάλλει προσπάθειες να μετακινηθούν οι τάφοι από το προαύλιο και αυτό εν συνεχεία να καλυφθεί με πλακόστρωτο. Επίσης, επιδιώκει την ανοικοδόμηση του περιτειχίσματος, που βρίσκεται στη νότια πλευρά της εκκλησίας.

Τέλος, χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς πως η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ κατατάσσεται στις παλαιότερες εκκλησίες της ευρύτερης περιοχής.